ტეგების არქივი: სტატისტიკა

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამერიკაში აბორტების რაოდენობა შემცირდა

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ახალი ანგარიშის თანახმად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში აბორტების რიცხვი 2014 წლის ჩათვლით შემცირებულია.

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის აბორტებზე დაკვირვების შედეგად მომზადებულ ანგარიშში, რომელიც ნოემბერში გამოქვეყნდა, ნათქვამია რომ 2014 წელს 652,639 აბორტი დაფიქსირდა, 2005 წელს კი ეს რიცხვი გახლდათ 820, 151.

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ 2013 წელს ლეგალური აბორტის შედეგად  4 ქალი გარდაიცვალა .

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ანგარიში განსხვავდება ორგანიზაცია Guttmacher-ის  ანგარიშისგან, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდა. Guttmacher-ის ანგარიშის მიხედვით 2014 წელს აბორტების რაოდენობა შეადგენდა 926,200.

დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა აღნიშნა, რომ რიცხვები განსხვავებულია, რადგან Guttmacher იყენებს მრავალ აქტიურ სადამკვირვებლო მეთოდს, რათა ხელოვნურად გაზარდოს აბორტის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ პერიოდულად ჩატარებული ეროვნული აღწერის შედეგად მიღებული მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ ამერიკაში აბორტის ხელშემწყობი ორგანიზაციები ფინანსდებიან სხვადასხვა დონორის მიერ, როგორც „ოჯახის სწორად დაგეგმარების” ცენტრები.

დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იყენებს არსებულ მონაცემებს ყველა შტატიდან, გარდა კალიფორნიის, მერილენდის და ნიუ-ჰემპშირის შტატებისა.

2014 წლის ანგარიშის  გამოკვეთილი საკითხებია:

  • ქალების, დაახლოებით 45%-ს, ერთხელ მაინც გაუკეთებია აბორტი ადრე.
  • აბორტების საერთო რაოდენობის 60% მოდის 20 წლის ასაკის ქალებზე.
  • თეთრკანიან ქალებში აბორტების რიცხვი − 38%-ია, შავკანიან ქალებში − 36%, ესპანური წარმოშობის ქალებში − 18 %.
  • 90%-ზე მეტი აბორტი გაკეთებულია ნაყოფის ჩასახვიდან 13 კვირის განმავლობაში.

აბორტი, განსაკუთრებით კი სელექციური აბორტი კვლავ რჩება მსოფლიოს პრობლემად.  შეგახსენებთ, რომ 2016 წელს „სახარების კოალიციამ” გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც 1971 წლიდან ჩინეთში გაკეთდა 336 მლნ აბორტი და 196 მლნ სტერილიზაცია. ეს რიცხვი აღემატება მთელ მსოფლიოშო, უკანასკნელი ათ წლის განმავლობაში დაბადებული ბავშვების საერთო რაოდენობას.

ჩვენს  ქვეყანაში კი ლეგალური თუ არალეგალური აბორტების სტატისტიკა უცნობია. საშიშ ფონს ქმნის სელექციური აბორტი, რომელიც დროის მსვლელობასთან ერთად სქესთა შორის დისბალანსს წარმოშობს.

წყარო

336 მილიონი აბორტი ჩინეთში უკანასკნელი 45 წლის განმავლობაში

ცოტა ხნის წინ ჩინეთში გამოქვეყნდა სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, რომ უკანასკნელი ოთხი ათწლეულის განმავლობაში ქვეყანაში 336 მლნ აბორტი გაკეთდა.

„სახარების კოალიციის“ (Gospel Coalition) მიხედვით, ეს თავზარდამცემი რიცხვი იმას გვიჩვენებს, რომ ჩინეთში უკანასკნელი ოთხი ათწლეულის განმავლობაში გაკეთებული აბორტების (მათი უმრავლესობა იძულებითი იყო) რიცხვმა გადააჭარბა ჯვაროსნულ ლაშქრობათა დროს მსოფლიოში არსებული მოსახლეობის რაოდენობას.

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში მრავალი ადამიანისათვის არის ცნობილი ჩინეთის ხელისუფლების მკაცრი პოლიტიკა „ოჯახზე ერთ ბავშვთან“ დაკავშირებით (2015 წლიდან ეს კანონი შეიცვალა და ოჯახს ორი ბავშვის ყოლის ნება მიეცა), ამ პოლიტიკის ფაქტობრივი მოქმედება თავზარდამცემია.

1971 წლიდან ჩინეთში გაკეთდა 336 მლნ აბორტი და 196 მლნ სტერილიზაცია.

„სახარების კოალიცია“ გვთავაზობს სხვა შედარებებს, რომლებიც კიდევ უფრო აშკარად გვიჩვენებს აბორტების ხსენებული რიცხვის შოკისმომგვრელ სიდიდეს:

ეს რიცხვი აღემატება კაცობრიობის ისტორიაში ათ ყველაზე სისხლისმღვრელ ომში დაღუპულ ადამიანთა რაოდენობას: მეორე მსოფლიო ომი (72მლნ), პირველი მსოფლიო ომი (65მლნ), მონღოლთა დამპყრობლური ომები (60მლნ), ლუშანის აჯანყება (36მლნ), ტაიპინგის აჯანყება (30მლნ), მინის დინასტიის მიერ ცინის დინასტიის დაპრყობა (25მლნ), თემურ-ლენგის დაპყრობითი ომები (20მლნ), დუნგანის აჯანყება (12მლნ), რუსეთს სამოქალაქო ომი (9მლნ), მეორე ომი კონგოში (5,4მლნ).

ეს რიცხვი (336 მლნ) მეტია აშშ-სა და ავსტრალიაში მცხოვრებთა საერთო ოდენობაზე.

ეს რიცხვი აღემატება მთელ მსოფლიოშო, უკანასკნელი ათ წლის განმავლობაში დაბადებული ბავშვების საერთო რაოდენობას.

წყარო: http://www.christianheadlines.com