ტეგების არქივი: კონსტიტუცია

რელიგიური უმცირესობები კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს ეწინააღმდეგებიან

25 სექტემბერს, TDI-მ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებსა და იურისტებთან ერთად გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, გაითვალისწინოს რელიგიური გაერთიანებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, იურისტების, აკადემიური ინსტიტუტებისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია და რელიგიის თავისუფლებაში არამართლზომიერი ჩარევის საფრთხის შემცველი ნორმა იმგვარად შეცვალოს, რომ ის შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის ლეგიტიმურ მიზნებს.

რელიგიური უმცირესობების წარმომადგნელები აკრიტიკებენ მუხლს, რომელშიც საუბარია რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების გამო. მათ მიაჩნიათ, რომ კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი, კონკრეტულად კი რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვის ისეთი მიზეზები, როგორიცაა სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლმსაჯულების განხორციელება, საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება.

დღესვე რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები “რესპუბლიკური პარტიისა” და “ნაციონალური მოძრაობის” წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე განხილული იყო რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორუფლებიანობის დაცვის საკითხები ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკის კონტექსტში.

წყარო

 

ტაბულას ინფორმაციით კონსტიტუციაში რწმენის თავისუფლება მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულობის დათქმით იზღუდება

„ახალი კონსტიტუციის პროექტით რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლება დამოუკიდებლად აღარ არსებობს და ის მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლის აღიარების დათქმით იზღუდება,” – ინფორმაცის ტელეკომპანია ტაბულა ავრცელებს.

პროექტის მე-8 მუხლი:

“რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებასთან ერთად, სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში და მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსაგან”.

ჩანაწერში გამქრალია მოქმედი რედაქციის მე-9 მუხლის ფორმულირება “სახელმწიფო აცხადებს რწმენისა და აღმსარებლობის სრულ თავისუფლებას” – რომელიც აზუსტებდა რწმენის თავისუფლების აბსოლუტურობას. აღმსარებლობის თავისუფლების ჩანაწერის შეკვეცის მიუხედავად, უცვლელი დარჩა მუხლის შემდგომი ფორმულირება: “ამასთან ერთად აღიარებს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში და მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსაგან”.

საკონსტიტუციო კომისიამ, 43 ხმით 8-ის წინააღმდეგ, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი დაამტკიცა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არც საპარლამენტო და არც არასაპარლამენტო ოპოზიციას არ მიუღია. პარტიებმა კომისია სხვადასხვა დროს, პროტესტის ნიშნად დატოვეს. კომისიის მიერ მიღებული დოკუმენტი ვენეციის კომისიას გადაეგზავნება და საყოველთაო-სახალხო განხილვისთვის საქართველოს მოქალაქეებს წარედგინება.

საქართველოს სახალხო დამცველი ეხმიანება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების მიერ მომზადებულ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტს. იხ. ბმული https://www.youtube.com/watch?v=Ig6Y55Wob7Q. იგი ნეგატიურად აფასებს კომისიის მუშაობის ფორსირებულ რეჟიმს, რომელიც არ იძლევა პროცესში სრულყოფილი მონაწილეობის შესაძლებლობას. უჩა ნანუაშვილი მოუწოდებს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და საქართველოს პარლამენტს გაითვალისწინოს სახალხო დამცველის მოსაზრებები და ასახოს ისინი კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტში.
იხ. ბმულზე ახალი საკონსტიტუციო პროექტი http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstitucia-gadasinjva-proeqt.pdf

 

წყარო