იმპერიული სახელმწიფო პოლიტიკა ბაპტისტური ეკლესიის მიმართ საქართველოში…

საქართველო ძველთაგანვე მსოფლმხედველობრივ სისტემათა დიალოგისა და კულტურათა ურთიერთგაცნობის ეპიცენტრი იყო. რუსეთის…