გიორგი შუბითიძე-ის ყველა სტატია

სხვა ადამიანები უშვებენ შეცდომებს, შეანელე! (VIDEO)

არავინ არის ღირსი დაისაჯოს ერთი შეცდომის გამო, როდესაც ჩვენ ვმართავთ მანქანას პასუხისმგებლები ვართ არამხოლოდ ჩვენი და ჩვენი ახლობელების სიცოცხლეზე, არამედ თითოეული მათგანის ვინც მოძრაობს გზაზე. როდესაც ვმოძრაობთ გადაჭარბებული სიჩქარით ჩვენ ვსპობთ შანსს რომ სხვისი შეცდომა იქნეს აცილებული.

სხვა ადამიანები უშვებენ შეცდომებს, შეანელე!